DAT KLINKT GOED

Er is veel geschreven en er zijn veel documentaires gemaakt en studies gedaan omtrent de onderwerpen stress, burn-out, depressie en andere aanverwante klachten onder jongeren. Zorgteams hebben het druk, Psychologen lopen over en er zijn wachtrijen om zorg te kunnen bieden buiten school. Ook in onze coach-praktijken horen wij deze signalen van jongeren die wij begeleiden. Dit raakt ons en heeft ons er toe aangezet om in actie komen.
Hieruit heeft zich LuisterCoach ontwikkeld.

Luisteren is helend. Hierop is LuisterCoach gebaseerd, leerlingen/studenten op een laagdrempelige wijze de mogelijkheid bieden hun verhaal te kunnen vertellen. Dit alles in een veilige setting waarin anonimiteit, vertrouwen, rust, veiligheid, verbinding en
aandacht de belangrijkste pijlers zijn.